На приеме у психолога. Нелюбимая работа

На приеме у психолога говорим о нелюбимой работе на Телеканале «Доктор».